Illustration av bostäder
Huvudsta
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Huvudsta 4:17, 4:18, 4:21

850 nya bostäder och strand­promenad vid Mälaren

I Ekelund, strax norr om Pampas Marina, byggs runt 850 nya bostäder, två förskolor och en upprustad strandpromenad vid Mälaren. Det innebär en principöverenskommelse med HSB som kommunstyrelsen beslutade om den 14 oktober. Samtidigt ger överenskommelsen ett bidrag till finansiering av en ny uppgång till Västra skogens tunnelbanestation.

Vad planeras?

I Ekelundsområdet norr om Pampas Marina ska det byggas cirka 850 bostäder, varav 20 är sociala lägenheter, två förskolor samt lokaler i bottenvåningen på bebyggelsen.

Central placering

Ekelund ligger mycket centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om Pampas Marina. Idag finns här en varierad bebyggelse med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera.

Strandpromenad

I samband med den nya bebyggelsen tillskapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön och strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård rustas upp. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning till Pampas Marina.

Ny tunnelbaneuppgång

I planeringen ingår också att utreda möjligheterna att tillskapa en ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät. 

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022 att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget finns för samråd under tiden 29 juni – 14 september 2022.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-06-10 14.59
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-06-10 14.59

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Juni 2017
 • Samråd 2022-06-29 till och med 2022-09-14
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad