Illustration av bostäder
Bergshamra
Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Gräset och Strået m.fl.

Solna stad och Ungarco Fastighets AB planerar för att två bostads­kvarter uppförs i södra Bergshamra. I botten­våningen inryms lokaler för en ny, modern ICA-butik som ska ersätta befintlig butik i kvarteret Strået. Inom kvarteret ska även en förskola och LSS- eller sociala bostäder inrymmas.

Vad planeras?

Planområdet utgörs huvudsakligen av kvarteret Strået där det idag finns en låg butiksbyggnad, samt kvarteret Gräset som utgörs av en parkeringsplats. Det är särskilt angeläget i södra Bergshamra att ICA kan etablera sig i en ny byggnad. Utöver en ny butikslokal innehåller förslaget en plan för bostäder och en förskola. Detaljplanearbetet ska samordnas med det övergripande programarbetet för Bergshamra. Befintlig ICA-butik ska kunna hållas öppen fram till dess att den nya butiken invigs. Ungarco Fastighets AB har överlåtit projektet till Oscar Properties Holding AB.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2016 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 141 kB. 141 kB 2019-07-11 10.58
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2019-07-11 10.58

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyckelrutin på Metodikum.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2023-06-07 15.27

Tidplan

  • Startskede Augusti 2016
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad