Anhörig­träffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

Anhörigträff till dig som är anhörig till person med demenssjukdom Visa Dölj

I Solna finns ett anhörig- och demensteam som anordnar med träffar till dig som är anhörig till person med demenssjukdom.

Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har sekretess.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål.

Anhörigträffarna riktar sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Digitala träffar våren 2022

En anhörigträff över internet ger dig möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper med andra i liknande situation.

Tema för träffen bestämmer vi utifrån deltagarnas önskemål. Ni kommer att få tips, råd och information om bland annat bemötande i svåra situationer, sjukdomens olika faser och inte minst hur man som anhörig tar hand om sig själv.

Träffarna hålls på måndagar jämna veckor dagtid klockan 10.30‑12.00 av Navid Rahbar och kvällstid 17.30-19.00 av Amira Akhavan.

Om du har några frågor eller vill anmäla dig till anhörigträffarna är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl.

Kontakt

Amira Akhavan

Demenskoordinator i demensteamet

Epost: amira.akhavan@solna.se

Telefon: 08-746 31 26

Navid Rahbar

Arbetsterapeut

E-post: navid.rahbar@solna.se

Telefon: 08-746 31 27

Anhörigkonsulent: Birgitta Bender

Epost: birgitta.bender@solna.se

Telefon: 08‑746 31 29

Anhörigträff för dig som är anhörig till person med beroende/psykisk ohälsa Visa Dölj

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du delta i stadens samtalsgrupper för anhöriga.

Läs mer om stadens samtalsgrupper för anhöriga till personer med beroende eller psykisk ohälsa Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Senast uppdaterad