Hälsoprojektet 65+ 2022

Hälsoprojektet 65+ är ett kom igång-projekt för att inspirera Solnas seniorer till motion och ett aktivt liv.

Så går det till

Träningen leds av studenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).

Perioden för träning och hälsotester är mellan februari och maj för samtliga grupper.

I februari startar hälsotester under ledning av lärare och läkare från GIH för att kartlägga deltagarnas upplevda hälsa och fysiska förmåga. Testerna sker på GIH:s testlabb på Lidingövägen 1 i Stockholm.

Gruppträning och utomhusträning sker måndagar och onsdagar på fasta tider under mars och april. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och friskvårdsanläggningarnas förutsättningar.

Utomhusträningen sker i smågrupper runtom i Solna, i respektive grupps närområde.

Projektet avslutas med eftertest i början av maj.

Vad krävs av deltagarna?

Det kostar ingenting att delta i Hälsoprojektet 65+, men det kräver närvaro och engagemang av deltagarna. Deltagare förbinder sig till:

  • att träna två gånger i veckan under träningsperiodens åtta veckor
  • att utföra två till tre hälsotester under perioden

Deltagare får givetvis avvika från programmet vid olycksfall eller sjukdom.

Covid-19

Solna stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälso­myndigheten. Det innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 65+ kan behöva genomföras med kort varsel under 2022.

Anmäl dig

Du som bor i Solna och är 65 år eller äldre är välkommen att anmäla dig.

Sista dag för anmälan var söndag 16 januari.

Missade du möjligheten att anmäla dig till Hälsoprojektet? Misströsta inte, det återkommer nästa år. I väntan på nästa Hälsoprojekt erbjuder den förebyggande verksamheten en mängd aktiviteter för seniorer. För frågor, kontakta halsoprojektet@solna.se

Kontakt

Har du frågor kring projektet kan du mejla till halsoprojektet@solna.se eller ringa till Solna kontaktcenter på 08-746 10 00.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad