Vårdsam­verkan i Solna stad

Vårdsamverkan i Solna är ett samarbete mellan Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, vårdcentraler, primärvårdsrehab, ASIH och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad.

Målet för samverkan är att ge en trygg, säker, väl sammanhållen vård och omsorg oavsett vilken huvudman eller vilken verksamhet som ansvarar för vården och omsorgen. På den här sidan hittar du rutiner för samverkan som tydliggör vad respektive verksamhet ska göra för att den enskilde ska få bästa möjliga vård och omsorg.

Rutiner för vårdcentral Visa Dölj

Kognitiv svikt

Undernäring

 Undernäringsbroschyrer

SIP

Övriga samverkansrutiner

Rutiner för primärvårdsrehab Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad