Riktlinjer hälso- och sjukvård

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas och medicinskt ansvarig för rehabiliterings riktlinjer för hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboende för äldre och LSS.

Beslutsstöd- vid bedömning av försämrat hälsotillstånd Visa Dölj

Blodtransfusion Visa Dölj

Dagverksamhet och hälso- och sjukvård Visa Dölj

Fax Visa Dölj

Medicinsk fotsjukvård i SÄBO Visa Dölj

Korttidsvård Visa Dölj

Patientsäkerhetsberättelse Visa Dölj

PICC Line Visa Dölj

Riskavfall och stick- och skärskador Visa Dölj

Risk för suicid Visa Dölj

Vaccination Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad