Hälso- och sjukvårds­ansvar för utförare

Hälso- och sjukvårdsansvaret för stadens vård- och omsorgsgivare regleras i avtal med uppdragsgivaren Solna stad och styrs av lagar och riktlinjer. Alla verksamheter har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kommunen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård inom dagverksamheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Inom vår och omsorg som kommunen ansvarar för ska det finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, en så kallad medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Staden har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Deras riktlinjer riktar sig till chefer och personal som arbetar i verksamheter som har avtal med Solna stad.

Privata vårdgivare har enligt avtal med staden egen MAS.

Här hittar du till MAS och MAR riktlinjer.

Kontakta MAS

MAS för kommunal regi

Solna stads MAS har på uppdrag av omvårdnadsnämnden ett övergripande uppföljningsansvar och ansvarar för att rapportera allvarliga händelser till Omvårdnadsnämnden.

Kontaktcenter hjälper dig att kontakta MAS.

MAS för privat regi

Privata vårdgivare har enligt avtal med staden egen MAS som du kan kontakta direkt via respektive verksamhet, till exempel ett boende.

MAS ansvar

MAS ansvarar enligt 4 kap. 6 § första stycket hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (HSF) för att:

Verksamheterna ska varje år lämna in en patientsäkerhetsberättelse till MAS i Solna stad som beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående år.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

MAR:s uppdrag styrs av samma lagar och förordningar som styr MAS-uppdraget.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad