Om covid-19 och vaccination

Här hittar du stadens samlade information om covid-19, allmänna råd och vaccination

Den 9 februari 2022 hävdes en majoritet av de restriktioner som tidigare var rådande i Sverige. Vissa allmänna råd och rekommendationer kvarstår fortsatt.

Råd till vuxna personer

De viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår, så som att vaccinera dig mot covid-19. Stanna även hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt

Om du inte är fullvaccinerad?

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och
spridning av covid-19. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

För mer information om vaccination i Stockholms län, om när du kan vaccinera dig och om hur du bokar tid för vaccination, se 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På den nationella telefonlinjen 08-123 680 00 svarar hälsokommunikatörer på frågor om Covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Solna stads verksamheter

Vid besök på vård och omsorgsboende - följ verksamheternas besöksrutiner för att förebygga smittspridning. Se Vård och omsorg längre ned på denna sida.

Restriktioner för serveringsställen

Sedan den 9 februari 2022 gäller inga särskilda restriktioner för serveringsställen.

Solna stad ansvarar för tillsynen över de allmänna råden i serveringsverksamheter. Vid frågor, vänd dig till Solna stad via följande länk: Kontakta Solna stad

Aktuellt inom våra verksamheter

Förskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Måndag 24 januari 2022

  • I förskolan gäller ordinarie öppettider, det vill säga 06.30‑18.00, om inte annat meddelats enligt nedan. Ordinarie vistelsetid gäller för barn till föräldralediga.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information går regelbundet ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala förskolor via Infomentor sedan den 16 mars 2020. Här hittar du den senaste övergripande informationen samt eventuell förskolespecifik information som gått ut till vårdnadshavare.

Information skickad till samtliga vårdnadshavare i kommunal förskola torsdag 13 januari 2022 Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 87 kB)

Utskick för specifika förskolor

Förskola

Utskicksdatum

Fantasia Pdf, 43 kB. (Pdf, 43 kB)

2022-01-19

Västra skogen Pdf, 43 kB. (Pdf, 43 kB)

2022-01-19

Rudviken Pdf, 44 kB. (Pdf, 44 kB)

2022-01-21

Fjorden Pdf, 43 kB. (Pdf, 43 kB)

2022-01-21

Rågen Pdf, 44 kB. (Pdf, 44 kB)

2022-01-23

Järven Pdf, 44 kB. (Pdf, 44 kB)

2022-01-23

Tunet Pdf, 44 kB. (Pdf, 44 kB)

2022-01-24

Borgen, Udden, Juvelen, Lyckoklövern och Thor Pdf, 47 kB. (Pdf, 47 kB)

2022-01-24

Näckrosen, Gasellen, Råsundagården, Solskenet, Regnbågen och Hanneberg Pdf, 47 kB. (Pdf, 47 kB)

2022-01-24

Dungen, Pumpan, Huvudsta, Augustendal, Ängkärr och Påfågeln Pdf, 48 kB. (Pdf, 48 kB)

2022-01-24

Backen Pdf, 62 kB. (Pdf, 62 kB)

2022-01-24

Rudviken Pdf, 62 kB. (Pdf, 62 kB)

2022-01-24

Kullen Pdf, 64 kB. (Pdf, 64 kB)

2022-01-24

Fjorden Pdf, 47 kB. (Pdf, 47 kB)

2022-01-26

Västra skogen Pdf, 47 kB. (Pdf, 47 kB)

2022-01-26

Fantasia Pdf, 47 kB. (Pdf, 47 kB)

2022-01-26

Paprikan Pdf, 46 kB. (Pdf, 46 kB)

2022-01-31

Augustendal Pdf, 49 kB. (Pdf, 49 kB)

2022-01-31

Huvudsta Pdf, 50 kB. (Pdf, 50 kB)

2022-01-31

Pumpan Pdf, 49 kB. (Pdf, 49 kB)

2022-01-31


Brevet informerar om anpassningar i verksamheterna och med de ökande smittspridningsnivåerna.

Grundskolor Visa Dölj

Senast uppdaterad: Torsdag 13 januari 2022

Undervisningen bedrivs på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Pdf-dokument med aktuell information har regelbundet gått ut till vårdnads­havare till barn i Solna stads kommunala grundskolor via Infomentor sedan den 20 mars 2020. Det senaste återfinns här.

Information skickad torsdag 13 januari 2022 Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 85 kB)

Brevet informerar om anpassningar i verksamheterna och med de ökande smittspridningsnivåerna.

Information till vårdnadshavare på Råsunda skola, årskurs 7-9

Informationsbrev till vårdnadshavare på Råsunda skola angående fortsatt fjärrundervisning för högstadiet under vecka 4.

Information skickad fredag 21 januari 2022 Pdf, 71 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 71 kB)

Solna gymnasium Visa Dölj

Senast uppdaterad: Fredag 14 januari 2022

Undervisningen bedrivs på plats i skolornas lokaler.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av aktuell och mer detaljerad information på Solna gymnasium Öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorg Visa Dölj

Senast uppdaterad: Fredag 14 januari

Vid besök inom vård och omsorg följ verksamhetens besöksrutiner för att förebygga smittspridning.

Vid smittspridning kan andra rekommendationer gällande besök bli aktuella.

Omhändertagande av personer med covid-19

Verksamheterna har vårdhygieniska rutiner för omhändertagande av boende på vård- och omsorgsboenden som har symtom eller har fått en bekräftad diagnos av coronaviruset covid-19, för att minska risken för smittspridning. Vård och behandling sker i samverkan med ansvarig läkare.

Här kan du hitta aktuell information och rådgivning från ansvariga aktörer.

Länkar Visa Dölj

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns aktuell information från ansvariga aktörer:
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning och vägledning i sjukvården:
1177 Vårdguiden – om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm

Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet:
Region Stockholms information om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13

Den som vill ställa frågor om det nya coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Regional krisledning

Solna stad samverkar med andra aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Länsstyrelsen Stockholm har ett geografiskt områdesansvar när det gäller kriser och störningar i samhället. Läs mer om den regionala krisledningens arbete:
Länsstyrelsens arbete med regional krisledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket

Information till konsumenter och företag:
Livsmedelsverket – Coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

You can find information in English, Chinese and Persian, and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Sweden External link, opens in new window.

Folkhälsomyndighetens information på nationella minoritetsspråk External link, opens in new window.

Medical advice at 1177 Vårdguiden:
1177 Vårdguiden External link, opens in new window.

Information about corona in 17 languages External link, opens in new window.

Information phone line in arabic, somali, persian, tigrinja/amarinja and russian. Call 08-123 680 00. Open mondays to fridays, between 9-12 and 13-15.

Länka till denna sida

För att länka till denna sida och säkerställa att informationen är aktuell - länka alltid till: solna.se/coronavirus Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Senast uppdaterad