Kommunala föreskrifter och styrdokument

Styrningen i Solna stad utgår från budget och verksamhetsplan samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som medborgare eller brukare i Solna kan förvänta dig av stadens tjänster, oavsett utförare.

Kommunfullmäktige har också beslutat om ett antal policyer som talar om vad staden vill uppnå inom specifika området som berör flera verksamheter. Här har vi samlat Solna stads övergripande styrande dokument.

Verksamhetsplan och budget Visa Dölj

Policydokument Visa Dölj

Solna stads policydokument uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Den beskriver en övergripande inriktning och innehåller inte detaljer om till exempel metoder eller prioriteringar. Stadens policydokument beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Borgenspolicy Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 154 kB)
Energipolicy Pdf, 794 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 794 kB)
Finanspolicy Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 249 kB)
Företagspolicy Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 195 kB)
HR-policy Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 126 kB)
Informationssäkerhetspolicy Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 169 kB)
IT-policy Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 337 kB)
Konkurrensutsättningspolicy Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 131 kB)
Kommunikationspolicy Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 226 kB)
Kvalitetspolicy Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 168 kB)
Miljöpolicy Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 147 kB)
Policy för förebyggande arbete mot droger Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)
Regler och riktlinjer mot mutbrott Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 278 kB)
Säkerhetspolicy Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 249 kB)
Trygghetspolicy Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 255 kB)
Översiktsplan 2030 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11 MB)

Strategier och riktlinjer Visa Dölj

Solna stads strategier och riktlinjer anger mer konkreta inriktningar, prioriteringar och åtgärder för de övergripande politiska viljeinriktningar som beskrivs i stadens policydokument. Stadens strategier och riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen. Nedan dokument är ett urval, för samtliga strategier och riktlinjer se kapitlet "Stadsövergripande styrande dokument" i stadens verksamhetsplan och budget.

Kvalitetsdeklarationer Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad