Faktura till Solna stad

Som leverantör till Solna stad ska du företrädesvis skicka elektroniska fakturor till kommunen.

Organisationsnummer

Solna stads organisationsnummer är 212000-0183.

Momsregistreringsnummer

Solna stads momsregistreringsnummer: SE212000018301

Elektroniska fakturor

Solna stad använder InExchange som VAN-leverantör och tar emot fakturor i formatet Sve-faktura 1.0 (SFTI) som stöds av flera affärssystem.

GLN-nummer: 7350020750007

PEPPOL-id är: 0007:2120000183

Organisationsnummer 212000-0183

På fakturan ska vår referenskod anges. Referenskoden, som består av två siffror och tre bokstäver utan mellanslag (t. ex. 99ABC), ska alltid uppges av beställaren i samband med beställningstillfället.

För att referenskoden på den elektroniska fakturan ska kunna tolkas och styras till rätt mottagare skall den anges i rätt fält, eller ”tagg”, i Svefakturafilen som kommer från er. Vanligtvis i fältet ”Er referens”.

<RequisitionistDocumentReference>

<cac:ID> REFERENSKOD </cac:ID>

</RequisitionistDocumentReference>

Information som ska finnas på samtliga fakturor Visa Dölj

 • Faktura ska vara ställd till Solna stad
 • Leverantörens företagsnamn och adress
 • Organisationsnummer/momsregistreringsnummer
 • Uppgift om godkänd för F-skatt
 • Bankgiro eller plusgiro
 • Referenskod för beställare
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer som är unikt under kalenderåret
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och angiven procentsats
 • Specifikation om vad fakturan avser
 • Leveransdatum

Solna stad tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Solna stad.

Solna stads leverantörsregister kontrolleras mot Skatteverket.

Registrering via webbsida Visa Dölj

Registrering via webbsida går ut på att ni som leverantör manuellt registrerar fakturan på en hemsida som tillhandahålls av InExchange, därefter skickas fakturan elektroniskt till kommunen. Ingen ytterligare programvara behövs.

PDF-fakturor Visa Dölj

Solna stad kan inte ta emot fakturor i PDF-format i dagsläget.

Pappersfakturor Visa Dölj

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura går det att skicka pappersfakturor.

Pappersfakturor skickas till vår skanningscentral under adress:

Solna stad
Förvaltningens namn
831 88 Östersund

Ovanstående adress är enbart en fakturaadress. Leveransadress ska anges särskilt vid beställning.

Referenskoden, som består av två siffror och tre bokstäver utan mellanslag (t ex 99ABC), ska alltid uppges av beställaren i samband med beställningstillfället.

Utländska fakturor Visa Dölj

Utländska fakturor som ska betalas till ett utländskt bankkonto skickas direkt till beställaren med postort Solna - ej Östersund.

Fakturor avseende köpt tjänst med A-skatt Visa Dölj

Faktura avseende köpt tjänst med A-skatt skickas direkt till beställaren med postort Solna - ej Östersund.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad