Skandinaviens mest energieffektiva hotell vinner Solna stads miljöpris

Priset går till fastighetsbolaget Fabege i samarbete med Nordic Choice Hotel för House of Choice, ett hotell i Arenastaden.

Fabege och Nordic Choice Hotell vinner Solna Stads miljöpris 2022.

Fler än 2 400 kvadratmeter solceller på tak och i fasadens glaspaneler täcker hela årsförbrukningen av el. Foto: Lasse Olsson Photo.

House of Choice, som färdigställdes 2021, är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad och beskrivs i stadens motivering som ett föredöme för andra aktörer som vill bygga miljömedvetet.

– Genom att bygga smart och innovativt har vinnarna visat vägen för klimatsmart och hållbart byggande, utan att tumma på bekvämligheten. I en hotellbyggnad med verksamhet dygnet runt och krav på boendet från gästerna är det extra utmanande. Nu har Fabege och Nordic Choice Hotels visat att det är möjligt att kombinera miljömedvetenhet och trivsel. Det ger stor inspiration till andra aktörer i ett läge där alla nya byggnader ska vara nära-nollenergihus. Stort grattis till priset och för ett fantastiskt projekt, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Solceller på tak och fasad

House of Choice är ritat av White Arkitekter och verksamheten drivs av Nordic Choice Hotels. Med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi är det Skandinaviens första nollenergihotell.

– Det har varit en fantastisk resa att förverkliga visionen om ett nollenergihotell tillsammans med Choice Hotels och vi är förstås glada över detta fina pris från Solna Stad. Nyckeln till framgången är att alla parter i projektet varit engagerade från dag ett och velat bryta ny mark för att nå högt uppställda mål, säger Maria Jansson, projektchef på Fabege.

Vinnarna av Årets miljöpris tillsammans med Pehr Granfalk och prisutdelare Victoria Johansson, Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. Från vänster: Maria Jansson, Projektchef Fabege, Pehr Granfalk, Kommunstyrelsens ordförande Solna stad, Klas Holmgren, chef projekt och förädling, Fabege, Victoria Johansson, Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och Stefan Dahlbo, VD Fabege

Vinnarna av Årets miljöpris tillsammans med Pehr Granfalk och prisutdelare Victoria Johansson, Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. Från vänster: Maria Jansson, Projektchef Fabege, Pehr Granfalk, Kommunstyrelsens ordförande Solna stad, Klas Holmgren, chef projekt och förädling, Fabege, Victoria Johansson, Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och Stefan Dahlbo, VD Fabege. Foto: Casper Hedberg

Motiveringen

Fabege och Nordic Choice Hotels har tillsammans skapat Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad House of Choice. Genom att bygga smart och innovativt har vinnarna visat vägen för klimatsmart och hållbart byggande, utan att tumma på bekvämligheten. Det är inte bara en stor insats för klimatet utan också ett föredöme och en viktig inspiration för alla andra aktörer som ska bygga miljömedvetet och nytänkande för framtiden.

Om Solna stads miljöpris

Miljöpriset i Solna har delats ut sedan 2006. Priset delas ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet till enskild person eller företag, organisation, förening eller grupp som är lokaliserad eller verksam i Solna. Med insatser inom miljöområdet menas exempelvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad