Årets företagare

I Solna finns ett flertal företagsamma personer som driver framgångsrika företag. Varje år utses en av dem till Årets företagare. Vinnaren, tillsammans med övriga finalister, bidrar på olika sätt till Solnas tillväxt och en hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om dem och om priset.

Så nominerar du till Årets företagare Visa Dölj

Nomineringar till Årets företagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringar till Årets företagare kan göras löpande under året.

Skicka din nominering med tillhörande motivering till mejladressen foretagare@solna.se

Viktiga parametrar för att bli nominerad till Årets företagare

  • Företagaren bör äga eller inneha ett betydande ägande av företaget.
  • Företagaren bör aktivt driva företaget, ha varit verksam i minst tre åroch ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • Företagaren ska inneha en entreprenörsanda samt att företaget bör ha uthålligt god lönsamhet med god tillväxt de senaste åren.
  • Företagaren ska vara en god Solnaförebild och ambassadör för företagare.
  • Företagaren får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar och inte nyligen vara dömd i domstol.

Vill du nominera till Årets företagare? Mejla din nominering till mejladressen foretagare@solna.se

Vinnare av Årets företagare 2022

Vinnare av priset Årets företagare är Catrine Rudbäck Sageryd, grundare av företaget Mekina AB. Företaget reparerar elverktyg och strävar efter att skapa en mer hållbar bransch och möjliggöra för kunder att arbeta cirkulärt och uppnå sina miljömål.

Catrine Rudbäck Sageryd arbetar aktivt för att främja entreprenörskap bland unga kvinnor och för en mer inkluderande arbetsplats där medarbetarnas erfarenheter tas tillvara. Hon bidrar även till integration av Solnas nya medborgare.

Årets företagare 2022

Catrine Rudbäck Sageryd, VD Mekina AB med sällskap.

Finalister i Årets företagare 2022 Visa Dölj

Johan Lantz, Svensk Konstruktionstjänst AB

Olof Hedin, Signup Software AB

Tidigare vinnare Årets företagare Visa Dölj

2021 Marianne Hanna, vd Medijohn AB Solna Husläkarmottagning Frösunda

2020 Benny Lindblom, VD för Creator Bygg och Projektledning AB

2019 Mikael Gustafsson, VD för HLR Konsulten.

2018 Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma

2017 Helena Wigart, VD Hans Engineering

2016 Petter Gellerstam, grundare Rope Access

2015 Said Gacanin ägare och VD SAGAC

2014 Hami Rashidi ägare och VD SMB Städ Material Bolaget

2013 Johan Johansson, CEO Ageris

2012 Mikael Särnmark, grundare Särnmark Assistans AB

Om priset Årets företagare

Priset Årets företagare delas ut för att synliggöra företagare som utvecklar sina verksamheter från både hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv genom extraordinärt engagemang och entreprenörskap.Pristagaren presenteras vid Solnas frukostbricka i slutet av året.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad