Transport­dispens

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) anges vilka bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg (med eller utan last) måste vara bredare, längre eller tyngre än vad bestämmelserna anger, är det möjligt att ansöka om dispens för den specifika transporten.

För dispensansökan som endast rör Solna kommun gäller:

För transporter inom Solna stad ska du fylla i och mejla blanketten och eventuella intyg till Tekniska förvaltningen. Vi vill ha din ansökan senast en vecka innan du behöver tillståndet.

Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid. När din ansökan är behandlad får du ett beviljande eller avslag via e-post.

För dispensansökan som rör mer än en kommun gäller:

  • Ansökan lämnas till Trafikverkets regionkontor i startregionen.
  • Startar resan i Vara kommun ska ansökan lämnas in till Region Väst.
  • På Trafikverkets webbplats finns mer information samt även möjlighet att ansöka elektroniskt.

Ansökan om dispens som inte gäller vikt, längd eller bredd

Ska du utföra arbete i Solna stad och har behov av att parkera eller trafikera platser i staden där det enligt lokala föreskrifter är förbjudet att göra det kan du ansöka om dispens mot lokal trafikföreskrift.

Den ifyllda blanketten ska skickas till tekniskanamnden@solna.se. Tekniska förvaltningen gör individuella bedömningar kring detta och vid bifall utfärdas ett tillstånd som placeras i fordonets framruta.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad