Grönplan och blomster­­program

Grönytor och natur är viktiga för livskvaliteten i en stad. Solna stads grönplan anger inrikningen för hur stadens gröna offentliga miljöer ska utvecklas. Solna stad har även ett blomsterprogram för stadens planteringar runt om i staden.

Solna stads grönplan

Solna stads grönplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. lägger grunden för hur Solnas gröna offentliga miljöer ska utvecklas för att Solna ska växa och utvecklas hållbart för alla solnabor. Grönplanen innehåller fem strategier för parker och natur i Solna.

Grönplanen avnvänds som ett underlag för fysisk planering i staden och fungerar även som planerings- och inriktningsdokument vid arbete med skötsel av grönska i staden.

En rätt planerad grönstruktur gynnar den biologiska mångfalden och gör
det möjligt för solnabor och besökare att ha nära till ett varierat utbud av
aktiviteter och upplevelser i park och natur.

Solna stads blomsterprogram

Solnas blomsterprogram uppdateras årligen med ett nytt blomsterprogram, som omfattar vår-, sommar-, och höstblommor. Inspiration hämtas från olika teman, exempelvis färg, konst och liknande.

Blomsterprogrammet består av ettåriga växter, så kallade annueller, som planteras i urnor och rabatter runt om i staden. I april varje år inleds planteringen enligt blomsterprogrammet och mellan tio- och tjugo tusen plantor planteras i fler än 50 urnor och planteringslådor och tre rabatter.

Fler än 30 platser runt om i staden

Stadens ambition är att fördela blommorna så att så många som möjligt får glädje av blomsterprakten. Därför placeras blommorna på Solnas mest populära platser där många boende och besökare passerar.

Blomsterprogrammet 2022 – tema ’Ljus och livskraft’

Vårplanteringar

 • Viola Delta ’Pure Primrose’
 • Carex ’Evergold
 • Myosotis silvatica ’Mon Amie’
 • Viola Delta ’Pure Light Blue’ alt. Viola ‘Matrix True Blue’
 • Carex comans ‘Amazon Mist’

Sommarplanteringar

 • Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ alt Pennisetum alepecuroides ’Pennstripe’
 • Calibrachoa Superbells ’Yellow Chiffon’ alt. likvärdig
 • Cosmos bipinnatus ‘Xanthos’
 • Ipomea batatas ‘Sidekick Lime’ alt. likvärdig

Höstplanteringar

 • Carex Prarie Fire
 • Calluna Sky Line Barcelona
 • Gaulteria Röda bär
 • Skimmia vit

Vinterplantering

 • Tallris

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad