Belysning

Cirka 11 500 lampor lyser idag upp Solnas gator, torg och parker. Belysningen finns till för att främja framkomligheten och tryggheten i Solnas yttermiljö kvälls- och nattetid.

För att ha en fungerade belysning krävs löpande underhåll. Solna stad arbetar kontinuerligt med att byta ut trasiga ljuskällor och se till att kabelfel repareras. Kablar, stolpar, armaturer och belysningscentraler som är utslitna behöver också bytas. Men arbetet med belysning är så mycket mer än det.

Miljömässig hållbar belysning

Stadens belysning spelar en viktig roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Solna har hittills bytt ut ca 1 800 gamla armaturer till nya moderna och mer energieffektiva LED-armaturer, en av de viktiga faktorerna som bidrar till en bättre miljö.

Bra belysning som främjar att människor går, cyklar och åker kollektivt i stället för att köra bil bidrar också till ett miljömässigt hållbart alternativ genom att minska miljöbelastningen vid transporter.

Belysningen ska även vara avbländad för att minimera spilljus och störa djur- och växtliv i onödan. I Solna bygger vi belysning med varmvit ljusfärg för att uppnå en högre trivselfaktor.

Energianvändning och klimatpåverkan

En belysningsanläggnings miljöpåverkan utgörs till över 90 procent av dess energianvändning. En mer energieffektiv belysningsanläggning bidrar till lägre klimatpåverkan samtidigt som det ger lägre kostnader för energianvändningen.

I samband med att vi byter gamla energikrävande armaturer mot modern energieffektiv LED-belysning ser vi över och förbereder för framtida styrsystem för gatu- och parkbelysning. Samtidigt är det viktigt att energibesparingen inte går ut över den upplevda tryggheten eller säkerheten då belysningen är till för människorna som vistas i det offentliga rummet eller färdas längst våra vägar.

Bra planerade ljusmiljöer ska tillgodose rätt ljus på rätt plats vid rätt tid på dygnet.

Belysning som trygghetsåtgärd

Belysningen bidrar till att du som bor i Solna känner dig trygg i staden.

Ett sätt att öka trygghetenär att uppgradera armaturerna i gångtunnlar och på parkstråk. Med högre ljuskvalitet och känsla av mer ljus i gångtunnlar, vid tunnelmynningar samt utmed parkstråk ökar även områdets trygghetsfaktor.

Vi utför trygghetsvandringar med jämna mellarum i Solnas olika stadsdelar. Solnabor kan under vandringarna bidra med sin kunskap om området och identifiera platser som känns otrygga och komma med förbättringsförslag.

Det utförs även ronderingar tre gånger per år av gångtunnlar. Då identifieras och åtgärdas fel som kan medföra risk för personskada eller skada på egendom. Funktionskontroller och byte av trasiga ljuskällor med mera genomförs också.

Aktuella projekt 2022 Visa Dölj

Drakäggen i Skytteholmsparken

Ett av de tre drakäggen i Skytteholmsparken lagas och får ny fungerande belysning.

Byte av belysning i gångtunnlarna under 2023

Återkommer med adress för gc tunnlar. Arbetena beräknas vara färdigställda till hösten 2023. Tunnlarna kommer att vara öppna under större delen av perioden.

Armaturbyten - Pågår

Armaturer byts ut till modern och energieffektiva LED armaturer. Armaturbyte görs i år inom Råsunda och Hagalund.

Trygghetsåtgärder Västra skogen - Klart

Västra skogen, trygghetsåtgärder som byte av parkbelysning från 4 meters höjd till stolpmaster med strålkastare på 6-7 meters höjd för att få en större yta på torget belyst. Konstverket på torget får en effektbelysning som i sig ger ett tillskott av ljus till platsen.

Ulriksdalsvägen – Slottsallén - Klart

Upprustning av belysning, kabel-och stolpbyten.

Smart belysning Huvudstagatan

Solna kommer att under året installera en testanläggning med armaturer försedda med smart och uppkopplad styrning som kommer att sitta på belysningsstolpar längst med delar av Huvudstagatan.

Miljösmart elljusspår i Igelbäckens naturreservat - Pågår

Hur anlägger man ett elljusspår i ett naturreservat som inte skadar miljön? Projektet Elljusspår i Igelbäckens naturreservat har som syfte att hitta en lösning. Målet är ett elljusspår med minimal negativ påverkan på växter och kvälls- och nattaktiva djur.

Tanken är att armaturer ska vara utrustade med närvarostyrd belysning. Det nya elljusspåret ska vara upplyst när du vistas i spåret. Under den tid ingen är i motionsspåret minskar styrkan på ljuset. Genom rörelsesensorer kommer lamporna att tändas när du närmar dig. Det spelar ingen roll från vilket håll du närmar dig. När du passerat kommer de att gå över till att lysa svagare igen.

Felanmälan och förbättringsförslag

Om du upptäcker släckta eller mörka lampor, bländande ljus och armaturer, skadad eller trasig belysningsstolpe kan du göra en felanmälan eller komma med andra förbättringsförslag. Du anmäler fel och lämnar förslag för stadens belysning via Solna stads felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

All belysning i Solna tillhör inte Solna stad utan kan stå på privat fastighetsmark. Belysningen ska i dessa fall felanmälas till fastighetsägaren (exempelvis belysningar på innergårdar kan tillhöra bostadsföreningen eller privatvärden).

Felanmälan till övriga fastighetsägare Visa Dölj

Belysningen i Hagaparken/Ulriksdals slottsområde felanmäls till Statens fastighetsverk, telefon 010-478 70 00 eller sfv@sfv.se.

Frösundavik (gamla SAS-huset) ägs till stor del av Fastighetsförvaltaren Mengus och felanmäls till telefon 08-510 66 900 eller info@mengus.se.

Belysning på tågperronger och i busshållplatser felanmäls till SL telefon 08-600 10 00 eller via SL:s felanmälningsformulär Länk till annan webbplats..

Ansökan om arbeten för belysningsanordning tillhörande Solna stad Visa Dölj

Ibland kan stadens offentliga belysningsanläggningar vara ett hinder för verksamheter som ska utföra ett specifikt arbete. Då kan man ansöka om lov att tillfälligt ta ned belysningsanordningen.

Hur du går tillväga för att ansöka hittar du i vår anvisning inför ansökan om arbeten för belysningsanordning tillhörande Solna stad. Pdf, 50 kB.

Ifylld ansökningsblankett Pdf, 121 kB. skickas via e-post till belysning@solna.se senast 7 dagar innan önskat datum för nedmontering.

Till dig som planerar, projekterar och bygger offentlig belysning Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad