Kungörelse om flyttade fordon

 

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

 • Registreringsnummer: OREGGAD
  Fabrikat: Nissan
  Ursprunglig uppställningsplats: Frösundaviks allé 2-4 ( garage), Solna
  Publicerad: 2023-03-24
  Ärendenr: SLN230314-073145485
 • Registreringsnummer: WME187
  Fabrikat: TOYOTA COROLLA
  Ursprunglig uppställningsplats: Kristinelundsvägen MITT EMOT 26, Solna
  Publicerad: 2023-03-17
  Ärendenr: SLN230309-094346658
 • Registreringsnummer: 325BPL
  Fabrikat: Fiat
  Ursprunglig uppställningsplats: Armégatan 34B, Solna
  Publicerad: 2023-02-23
  Ärendenr: SLN230213-091408956
 • Registreringsnummer: BJJ069
  Fabrikat: PEUGEOT 207 SW 1,6
  Ursprunglig uppställningsplats: Bagartorpsringen 20, Solna
  Publicerad: 2023-02-10
  Ärendenr: SLN230208-165346415
 • Registreringsnummer: N/A
  Fabrikat: OKÄND
  Ursprunglig uppställningsplats: Kyrkbacken 2, Solna
  Publicerad: 2023-01-26
  Ärendenr: SLN230125-092205953

Frågor om de fordon som har flyttats besvaras av receptionen i Solna stad eller via telefon av vårt kontaktcenter på telefon 08-746 10 00.

Motorfordon finns uppställda på Bromma & Botkyrka bilskrot, 08-795 88 36. Fordonsvrak (dvs fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde), tillfaller kommunen direkt och skrotas.

Alla kostnader i samband med flytt av fordon och uppställning av fordon faktureras gällande fordonsägare.

För övergivna cyklar se solna.se/cykel

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad