Inglasning av balkong

Om du vill glasa in en balkong måste du först ansöka om bygglov via e-tjänsten. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, vad det kostar samt tips och råd när du ska söka bygglov för att glasa in balkong.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om du ska glasa in en eller flera balkonger.

Du ansöker om bygglov för balkonginglasning i självservice. Tänk på att skicka med handlingar.

Ansök om inglasning av balkong i självservice Länk till annan webbplats.

Tänk på!

  • Du får inte påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked.
  • Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Ansvar och roller Visa Dölj

Sökande

Sökande är den som undertecknar ansökan och till vilken fakturan för bygglovet skickas, om du inte lämnar andra faktureringsuppgifter. Byggherren (sökande) som bygger eller låter någon bygga åt sig har ensam ansvaret för att gällande lagar, bestämmelser och beslut följs.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är den person/företag som kan lämna kompletterande uppgifter i ärendet. Kontaktpersonen tar del av all kommunikation som skickas i ärendet, till exempel föreläggande om komplettering eller beslut. Fyller du i ansökan som kontaktperson så behöver du ha tillgång till sökandes fullständiga person- och adressuppgifter.

Vad behöver jag skicka in? Visa Dölj

Ritningar

Övriga handlingar

Behöver jag en kontrollansvarig? Visa Dölj

Ja, du behöver en kontrollansvarig om ansökan gäller fler än 20 balkonger.

Handlingar inför ett eventuellt tekniskt samråd Visa Dölj

Handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för inglasning av balkonger.

  • Förslag till kontrollplan enligt PBL
  • Konstruktionsritning
  • Teknisk beskrivning
  • Beskrivning av brandkrav

Vid inglasning av enskild balkong krävs ingen kontrollansvarig och därmed inget tekniskt samråd.

Tänk på Visa Dölj

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat.

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. På sidan Bygglovsprocessen kan du läsa mer om alla stegen i processen.

Slutbesked

Tänk på att du inte får börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked. Läs mer om slutbesked

Vad kostar det att söka bygglov balkonginglasning? Visa Dölj

Kostnaden beror på antalet balkonger som ska glasas in. Om området eller byggnaden som åtgärden utförs på är kulturklassad tilllkommer 10 % av kostnaden för balkonginglasningen.

Avgifter för bygglov

Kontakta oss

Senast uppdaterad