Miljöpris

Solna stads delar årligen ut ett miljöpris till boende eller verksamma i Solna. Här hittar du information om miljöpriset och hur du går tillväga för att nominera.

Solna stads miljöpris

Solna stads miljöpris delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna.

Med insatser inom miljöområdet menas exemeplvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning.

Vinnaren av Solna stads miljöpris tilldelas en skulptur formgiven av keramikern Karin Eriksson.

Nomineringsperioden för 2022 års miljöpris tog slut den 8 april.

Vinnare av miljöpriset 2022 - Fabege i samarbete med Nordic Choice hotel

Skandinaviens mest energieffektiva hotell vinner Solna stads miljöpris
Priset går till fastighetsbolaget Fabege i samarbete med Nordic Choice Hotel för House of Choice, ett hotell i Arenastaden.

Fabege i samarbete med Nordic Choice Hotel vinner miljöpriset 2022

House of Choice är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad. Fabege i samarbete med Nordic Choice Hotels vinner Solna stads miljöpris 2022.

Fler än 2 400 kvadratmeter solceller på tak och i fasadens glaspaneler täcker hela årsförbrukningen av el. Foto: Lasse Olsson Photo.

Regler för Solna stads miljöpris Visa Dölj

1 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om Solna stads miljöpris.
2 § Miljöpriset delas ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet*.
3 § Miljöpriset delas ut årligen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta att miljöpris inte ska delas ut ett visst år.
4 § Miljöpriset an delas ut till enskild person eller till företag, organisation, förening eller grupp lokaliserad eller verksam i Solna.
5 § Endast en miljöpristagare per år utses. Kostnaden för priset ska uppgå till högst 10 000 kronor.
6 § Förslag till miljöpristagare kan lämnas in av den som själv önskar få miljöpris eller av någon annan och ska innehålla motivering.
7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerar årligen på lämpligt sätt om möjligheten att ansöka om stadens miljöpris.
8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan om det behövs utfärda ytterligare tillämpningsföreskrifter.


*Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar riktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster.

Miljöprisets vinnare Visa Dölj

Solna stads miljöpris har delats ut årligen sedan 2006. Här hittar du information om miljöprisets tidigare vinnare.

2022: Fabege i samarbete med Nordic Choice Hotel

2021: Inget pris delades ut

2020: Foodloopz 

2019: Bostadsrättsföreningen Bladet

2018: WaterAid Sweden

2017: Svenska Brasserier och Ulriksdals Wärdshus

2016: Cykelköket Solna

2015: Humlegården Fastigheter

2014: Statens Fastighetsverk

2013: Arvid Nordquist

För information om miljöprisets vinnare före 2013 och motiveringar till samtliga vinnare, kontakta Solna stad genom kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad