Förpack­ningar och tidningar

Förpackningar av papper, plast, glas och metall får inte slängas i de vanliga soporna utan ska samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar. Här hittar du information om var du kan lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. 

Ibland kan återvinningsstationer behöva stängas eller flyttas. För mer information om var du hittar din närmaste återvinning, besök www.fti.se Länk till annan webbplats.

Kommunerna tar över förpackningsinsamlingen 2024 Visa Dölj

Nya regler kring avfallshantering

Från och med 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamlingen av förpackningar i papper, plast, metall och glas. Det beslutade regeringen 2022. Fram till årsskiftet ansvarar Förpackningsinsamlingen (FTI) för förpackningsinsamlingen. Därefter tar kommunerna över ansvaret.

Det nya insamlingssystemet ska vara kostnadsfritt för hushållen. Kommunen ska ersättas av producenterna. Syftet med de nya kraven är att förbättra servicen, minska mängden material som felsorteras och öka återvinningen.

  • Från 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar i papper, plast, glas och metall (både för insamling vid insamlingsplatser och för sortering i anslutning till bostaden).
  • Från 2026 ska kommunerna samla in förpackningsavfall på välbesökta platser som torg och parker.
  • Senast 2027 ska hushåll kunna lämna förpackningar vid fastighetsgräns samt skrymmande förpackningar i papper och plast vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Läs mer om de nya bestämmelserna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur påverkas vi i Solna?

Solna stad utreder hur de nya bestämmelserna ska införas på bästa sätt. Information om detta kommer att uppdateras löpande.

Är du fastighetsägare?

Det är bra om du som är fastighetsägare i flerbostadshus eller grupphusområde utan utsortering av förpackningar börjar planera för att göra plats för den kommande fastighetsnära insamlingen.

Här lämnar du dina förpackningar

Återvinningsstationer Visa Dölj

Du kan lämna dina förpackningar och tidningar till någon av Förpackningsinsamlingens (FTI:s) återvinningsstationer i staden. Det finns ett trettiotal återvinningsstationer runt om i Solna. De är obemannade men tillgängliga dygnet runt.

Förpackningsingsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om var din närmaste återvinningsstation finns.

Fastighetsnära insamling Visa Dölj

Många som bor i Solna har även möjlighet att sortera förpackningar och tidningar i anslutning till sin fastighet. För boende i flerbostadshus kan fastighetsägaren ansluta sig till fastighetsnära insamling hos Förpackningsinsamlingen (FTI).

Läs mer på Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hämtning vid dörren Visa Dölj

TMR erbjuder i samarbete med Bring kostnadsfri hämtning av förpackningar vid dörren för privatpersoner. Det gäller dig som inte redan har fastighetsnära insamling av förpackningar.
Läs mer om tjänsten på TMRs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du dina tidningar

SÖRAB har fått ansvar att samla in tidningar och returpapper åt fastighetsägare i Solna. Fastighetsägarna kan välja mellan företag som samlar in tidningar som SÖRAB har avtal med. Mer information och aktuell lista finns på SÖRAB:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här sorterar du

Om du är osäker på hur förpackningar eller tidningar ska sorteras kan du ta hjälp av sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller besöka Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du verksamhetsutövare i Solna? Läs mer om återvinning av förpackningar och tidningar under Avfall för företag och verksamheter Öppnas i nytt fönster..

Felanmälan återvinningstation

Vill du felanmäla en återvinningsstation som är överfull eller skräpig alternativt lämna synpunkter om förpacknings- och tidningsinsamlingen? Vänd dig då direkt till Förpackningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för kontaktuppgifter för felanmälan och synpunkter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad