Avfallstaxa

Hämtning av kommunalt avfall sker mot en kostnad. Här hittar du information om avgifter för de vanligaste abonnemangen inklusive moms.

Vad ingår i avgiften?

I den årliga avgiften ingår en grundavgift som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har.

Vad din nya avgift blir beror på vilket abonnemang du har. I dokumentet Avfallstaxa för Solna stad 2023 Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du detaljerad information om kostnader för olika typer av abonnemang.

Har du frågor om avfallstaxan?

 • För frågor om ditt abonnemang, ring stadens kundtjänst hos PreZero, telefon: 08-519 330 04.
 • För frågor om taxans uppbyggnad, ring Kontaktcenter: 08-746 10 00.

Ny avfallstaxa 2023

De nya avgifterna motsvarar en höjning med fem procent på alla tjänster förutom fettavskiljare. Höjningen görs för att täcka ökande kostnader och garantera en fortsatt god och effektiv service.

Läs mer i frågor och svar nedan.

Avfallstaxan 2023

Frågor och svar om avfallstaxan 2023 Visa Dölj

Varför höjer ni taxan?

Kommunal avfallshantering betalas inte via skatten, utan finansieras via avfallstaxan. För att det ska bli balans behöver taxan ibland justeras.
Höjningen inför 2023 beror på ökade kostnader, framför allt när det gäller drivmedel till sopbilar. Den nya taxan ska täcka dessa ökade kostnader samt garantera en fortsatt god och effektiv service.

Hur mycket höjs taxan?

De nya avgifterna motsvarar en höjning med fem procent på alla tjänster förutom fettavskiljare. Det tillkommer även en framkörningsavgift för extra tömningar som inte sker ordinarie dag.

Från och med när gäller de nya avgifterna?

Höjningen gäller från och med 1 januari 2023.

Från och med vilken faktura gäller de nya avgifterna?

 • För verksamheter och flerbostadshus sker fakturering per månad i förskott. Faktura med nya avgiften skickas ut i början av januari.
 • Villor faktureras kvartalsvis. Faktura med nya avgiften skickas ut i februari och gäller då för perioden januari-mars.

Hur mycket dyrare blir det per månad?

Avfallsavgiften för hushåll är uppdelad i en grundavgift baserad på antal hushåll och en tömningsavgift. Tömningsavgiften baseras på vilken typ av avfall som hämtas, hur stor mängd som hämtas samt hur ofta.

Exempel:

 • Grundavgiften för ett hushåll ökar från 1000 kr per år till 1050 kr per år. Det innebär en ökning på drygt 4 kronor per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av restavfall i ett 660 liters kärl en gång per veckan för ett hushåll i flerfamiljshus ökar från 3380 kr till 3549 kr - en ökning med 169 kr per år eller 14,08 kr per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av matavfall i 140 liters kärl en gång per vecka för ett hushåll i flerfamiljshus ökar från 630,50 kr till 662,03 kr - en ökning med 31,53 kr per år eller 2,63 kr per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av restavfall i 190 liters kärl en gång per vecka för hushåll i villa ökar från 975,00 kr till 1 023,75 kr - en ökning per år med 48,75 kr eller 4,06 kr per månad.
 • Årsavgiften för hämtning av matavfall i 140 liters kärl en gång per vecka för hushåll i villa ökar från 630,50 kr till 662,03 kr – en ökning med 31,53 kr per år eller 2,63 kr per månad.

Är höjningen 2023 större än tidigare?

I snitt är höjningen 2023 lägre än den som skedde 2021.
Inför 2021 gjordes en större förändring av avfallstaxan då grundavgiften för hushåll infördes. Avfallstaxan höjdes då med ca 10 procent för att täcka tidigare års ekonomiska underskott.

Från januari 2022 höjdes priserna för fettavskiljare.

Den höjning av taxan som gjordes 2021 påverkade abonnenter olika mycket beroende på abonnemangstyp men i snitt är höjningen 2023 lägre än den som skedde 2021.

Varför höjs inte avgiften för just fettavskiljare?

Prishöjning för tömning av fettavskiljare gjordes redan 2022, som täcker tjänstens kostnader.

Vad ingår i avgiften jag betalar?

Det beror på vilket abonnemang du har. Du kan läsa mer om vad som ingår i olika abonnemangen här på webben. Stadens kundtjänst hos PreZero kan svara på frågor om ditt avtal. Telefon: 08-519 330 04.

Vem beslutar om taxan?

Höjningen av taxan beslutades av Solnas kommunfullmäktige den 28 november 2022.

Varför har ni inte berättat om höjningen tidigare?

Det är först när kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter som vi kan berätta vilka avgifter som kommer att gälla framåt. Beslutet togs den 28 november 2022 och information om nya taxor för 2023 publicerades på webbplatsen dagen efter.

Jag har frågor om taxan - vart ringer jag?

Avgift flerfamiljshus 2023 Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

I grundavgiften ingår:

 • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall till återvinningscentral.
 • Mobil återvinningscentral
 • Mobil miljöstation
 • Behandlingsavgifter

Grundavgift beräknat per hushåll och år: 1 050 kr

Hämtning av restavfall

Hämtning av restavfall, taxa flerfamiljshus

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

660 liters kärl

en gång per vecka

3 549 kr

660 liters kärl

två gånger per vecka

7 807,80 kr

Krantömmande med innersäck

en gång per vecka

21 225,75 kr

Krantömmande utan innersäck

varannan vecka

7 371 kr

Krantömmande utan innersäck

en gång per vecka

18 427,50 kr

Sopsug

 • Stationär sopsug 10,24 kr per kvm bostadsyta och år (endast Huvudsta sopsug)
 • Mobil sopsug (tömning en gång/vecka): 4641 kr per kubik och år
 • Mobil sopsug (tömning två gånger/vecka): 10 210,20 kr per kubik och år

Hämtning av matavfall

Hämtning av matavfall, taxa flerfamiljshus

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

en gång per vecka

662,03 kr

140 liters kärl

varannan vecka

264,81 kr

Krantömmande med innersäck

varannan vecka

2 383,29 kr

Krantömmande med innersäck

en gång per vecka

5 958,23 kr

Krantömmande utan inntersäck

varannan vecka

2 072,07 kr

Krantömmande utan inntersäck

en gång per vecka

5 180,18 kr

Avgift villor 2023 Visa Dölj

Priserna nedan är inklusive moms.

Grundavgift

I grundavgiften ingår:

 • Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall till återvinningscentral.
 • Mobil återvinningscentral
 • Mobil miljöstation
 • Behandlingsavgifter

Grundavgift beräknat per hushåll och år: 1 050 kr

Hämtning av restavfall

Hämtning av restavfall, taxa villor

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

190 liters kärl

en gång per vecka

1 023,75 kr

190 liters kärl

varannan vecka

409,50 kr

Säck 240 liter

en gång per vecka

2 047,50 kr

Säck 240 liter

varannan vecka

819 kr

Hämtning av matavfall

När du väljer abonnemang matavfallssortering ingår både ett kärl för restavfall och ett för matavfall.

Hämtning av matavfall, taxa villor

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

en gång per vecka

662,03 kr

140 liters kärl

varannan vecka

264,81 kr

Avgift verksamheter 2023 Visa Dölj

Priserna nedan är exklusive moms.

Tömningsavgift för restavfall

Tömningsavgift för restavfall, verksamheter

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

660 liters kärl

en gång per vecka

7 043,40 kr

660 liters kärl

varannan vecka

15 495,48 kr

Tömningsavgift för matavfall

Tömningsavgift för matavfall, verksamheter

Tjänst

Hämtningsintervall

Pris per år

140 liters kärl

en gång per vecka

1 747,20 kr

140 liters kärl

två gånger per vecka

3 843,84 kr

Matavfall i tank

en gång i månaden

2 092,55 kr


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad