Särskolan

Särskolan är till för elever som har svårt att klara skolans mål på grund av intellektuell funktions­nedsättning. Utbildningen ska motsvara grundskolan och gymnasie­skolan om det är möjligt.

Vem är särskolan till för?

Särskolan är till för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Särskolan har egen läroplan, egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. Elever inskrivna i särskolan går på särskolan men har möjlighet att gå omvänt integrerad i grundskolan.

Hur är särskolan uppbyggd?

Särskolan består av en obligatorisk grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom den obligatoriska särskolan finns även inriktning träningsskola. På grundsärskolan läser man mot ämnen eller ämnesområden – det som förut kallades träningsskola. I den obligatoriska särskolan går eleverna nio år. Efter den obligatoriska grundsärskolan kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Där finns nationella, specialutformade och individuella program.

Grundsärskola

Utredning

Innan barnet kan börja i grundsärskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

  • pedagogisk bedömning som görs av pedagog på förskolan eller skolan där barnet/eleven går
  • medicinsk bedömning
  • social bedömning
  • psykologisk bedömning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad fattar beslut om barnet har rätt att gå i grundsärskola eller inte, baserat på utredningen.

Vårdnadshavaren ansöker

Om en utredning visar att ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan är det du som är vårdnadshavare som bestämmer och ansöker om att barnet ska gå i grundsärskola. Du behöver också ge ditt medgivande till att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt i grundsärskolan.

Grundskolor i Solna med särskild inriktning

Observera att fristående verksamheter själva ansvarar för antagning och mottagande av elever i grundsärskola.

Ansök om plats på grund­särskolan

Vill du ansöka om plats i grundsärskolan och har ett barn som går i en skola i Solna stad så ska du som vårdnadshavare kontakta rektor på ditt barns skola. Ansökan kan göras först efter att de fyra utredningarna är klara.

Ska ni som familj flytta till Solna och funderar över ansökan till särskola kontakta Kontaktcenter för att få mer information om särskolans mottagandeteam.

Gymnasie­särskola

Efter grundsärskolan har eleven rätt att söka gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är fyraårig och det finns möjlighet att välja mellan nationella program, individuella program och specialutformade program.

Under det sista året på grundsärskolan får eleven hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare att välja den inriktning som passar eleven bäst.

Från och med höstterminen 2022 erbjuder Solna stad gymnasiesärskola i form av individuella program. Här kan du läsa mer om den kommunala gymnasiesärskolan: Solna gymnasiesärskola

Observera att fristående verksamheter själva ansvarar för antagning och mottagande av elever i grundsärskola.

Ansök om plats på gymnasie­särskolan

Ansökan till gymnasiesärskolan görs på Gymnasieintagningen Stockholms läns webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad