Tallbackaskolan. Tegelbyggnad.
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Tallbacka­skolan

Tallbackaskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Våra ledord är trygghet, respekt, ansvar och arbetsro. Skolan bedriver även fotbollsprofil för högstadieelever. Mer information om fotbollsprofilen finner du på den här sidan.

Om skolan

På Tallbackaskolan har vi höga förväntningar på elevers skolresultat. Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och verksamheter på skolan. Våra förstelärare är med och driver såväl digitaliseringsarbetet som det kollegiala lärandet på skolan. Skolan har många traditioner och idrottsaktiviteter som vi prioriterar att bibehålla för att skapa gemenskap över åldrar och tid.

Vi är stolta över den bredd av nationer som våra elever och personal företräder. Internationellt arbete löper som en röd tråd genom verksamheten och vi har en EU-skolambassadör.

Fritids

Tallbackaskolans fritidshem har öppet måndag till fredag kl.06.30–18.00. Fritidshemmen är uppdelade så att förskoleklass har en separat avdelning precis som årskurs 1, 2 och 3. Årskurs 4-6 har en gemensam avdelning. Alla avdelningar samverkar mellan varandra.

Tallbackaskolans fritidshem har ett årshjul med återkommande aktiviteter under året så som sommarfest, julmarknad, fritidshemmens dag och massa andra roliga aktiviteter. Just nu ligger stort fokus på att utveckla vår rastverksamhet på både låg- och mellanstadiet. Vi arbetar för att eleverna ska ha en trygg och utmanande fritidstid vilket i sin tur bidrar till färre konflikter.

Trygghetsarbete

På Tallbackaskolan värnar vi om att alla ska känna sig välkomna och trygga. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Informationsträffar inför skolvalet 2022-2023

Informationsträffar kommunal skola

Tabell över informationsträffar i kommunal skola

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Ekensbergsskolan

Matsalen

3 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

3 maj

18.30-19.00

Råsunda skola

Matsalen

3 maj

18.00-18.30

Skytteholmsskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-19.00

Tallbackaskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-18.30

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

3 maj

18.00-19.00

Parkskolan

Matsalen

4 maj

17.30-18.30

Bergshamraskolan

Aulan

5 maj

18.00-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Fotbollsprofil Visa Dölj

Fotbollsprofilen är ett samarbete mellan Tallbackaskolan och AIK Ungdomsfotboll och syftar till att erbjuda ett attraktivt högstadiealternativ för ungdomar med starkt fotbollsintresse.

Undervisning

Eleverna på fotbollsprofilen följer ordinarie timplan och läroplan för grundskolan. Elevernas kunskapsresultat är i fokus med målet att alla elever skall vara behöriga till gymnasiet efter slutförd grundskola. Eleverna har två träningspass varje vecka och fotbollsträningen ersätter elevens val samt skolans val i timplanen. Svenska Fotbollförbundets riktlinjer följs och undervisningen planeras så att eleverna förvärvar både teoretiska och praktiska färdigheter. Samarbetet mellan Tallbackaskolan och AIK Ungdomsfotboll garanterar att undervisningen håller kvalitet för att certifieras av Svenska Fotbollförbundet.

Ansökan, färdighetsprov och antagning

Intaget till stadens fotbollsprofil är stängd tills vidare. Det innebär att ingen antagning sker till läsåret 2022/2023.

Kontaktinformation

Tallbackaskolan

tallbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Daniel Palm
daniel.palm@solna.se

Biträdande rektor, åk 4-9

Jonas Lindgren
jonas.lindgren@solna.se


Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad