Skytteholmsskolan exteriör
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Skytteholms­skolan

Skytteholmsskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 3. Från höstterminen 2023 ska skolan även erbjuda årskurserna 4-6. Det sker stegvis genom att årskurs 4 startar höstterminen 2023, sen växer skolan en årskurs åt gången. Skolan ligger mitt i Solna, med närhet till grönområden.

Om skolan

På Skytteholmsskolan har vi höga förväntningar på såväl elever som personal och har en god samverkan med föräldrar. Skolan har väl fungerande arbetslag som ansvarar för att alla elever ska känna trygghet och sammanhang. Vi har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter och elevaktivt arbetssätt i undervisningen, på utvecklingssamtalen och i klass-och elevråd.

Skytteholmsskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritids

Fritidshemsverksamheten är öppen från klockan 06.30-18.00. I vårt fritidshem ska vi både stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov, intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäckter.

Trygghetsarbete

Skytteholmsskolan arbetar aktivt för att stoppa och förebygga mobbing. Hos oss ska alla bemötas med respekt som individ och ha rätt att utvecklas utifrån sina möjligheter. Målsättningen är att alla ska vara en del av gemenskapen på skolan där vi alla värnar om miljön och där alla ska känna trygghet och trivsel. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Informationsträffar inför skolstart läsåret 2023-2024

Inför att ditt barn börjar förskoleklass är du välkommen till en informationsträff på den skola där du fått placering för ditt barn. Gäller Solna stads grundskolor.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass höstterminen 2023

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

2 maj

18.00-19.00

Ekensbergsskolan

Matsalen

10 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

4 maj

19.00-20.00

Parkskolan

Matsalen

9 maj

17.30-18.30

Råsunda skola

Matsalen

2 maj

18.00-19.00

Skytteholmsskolan

Matsalen

8 maj

17.30-18.30

Tallbackaskolan

Aulan

4 maj

18.00-19.00

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

2 maj

18.00-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Solna grundsärskola

I Skytteholmsskolans lokaler ligger även Solna grundsärskola.

Kontaktinformation

Skytteholmsskolan

skytteholmsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Biträdande rektor

Selvi Aydin
selvi.aydin@solna.se

Administration

Malin Tengmark
skytteholmsskolan@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad