Skytteholmsskolan exteriör
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Skytteholms­skolan

Skytteholmsskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger mitt i Solna, med närhet till grönområden.

Om skolan

På Skytteholmsskolan har vi höga förväntningar på såväl elever som personal och har en god samverkan med föräldrar. Skolan har väl fungerande arbetslag som ansvarar för att alla elever ska känna trygghet och sammanhang. Vi har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter och elevaktivt arbetssätt i undervisningen, på utvecklingssamtalen och i klass-och elevråd.

Fritids

Fritidshemsverksamheten är öppen från klockan 06.30-18.00. I vårt fritidshem ska vi både stimulera elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov, intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäckter. Fritidshemsverksamheten tar i likhet med övriga delar av Skytteholmsskolan sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11.

Trygghetsarbete

Skytteholmsskolan arbetar aktivt för att stoppa och förebygga mobbing. Hos oss skall alla bemötas med respekt som individ och ha rätt att utvecklas utifrån sina möjligheter. Målsättningen är att alla skall vara en del av gemenskapen på skolan där vi alla värnar om miljön och där alla skall känna trygghet och trivsel. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Informationsträffar inför skolvalet 2022-2023

Informationsträffar kommunal skola

Tabell över informationsträffar i kommunal skola

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Ekensbergsskolan

Matsalen

3 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

3 maj

18.30-19.00

Råsunda skola

Matsalen

3 maj

18.00-18.30

Skytteholmsskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-19.00

Tallbackaskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-18.30

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

3 maj

18.00-19.00

Parkskolan

Matsalen

4 maj

17.30-18.30

Bergshamraskolan

Aulan

5 maj

18.00-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Solna grundsärskola

I Skytteholmsskolans lokaler ligger även Solna grundsärskola.

Kontaktinformation

Skytteholmsskolan

skytteholmsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Kristina Bergström
kristina.bergstrom@solna.se

Biträdande rektor F-3 samt åk 9

Hanna Mårtensson
hanna.martensson@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad