Bergshamraskolan. Skolgård.
Hjortstigen 1, 170 71 Solna
Kommunal, F-6
Visa karta

Bergshamra­skolan

Bergshamraskolan är en grundskola för förskoleklass till årskurs 6. Skolan har nära till Bergshamra IP och Svedenbadet och naturen ligger in på knuten med Edsviken och Ulrikdals slottspark. Kommunikationerna är goda och det tar endast 12 minuter med tunnelbanan till centrala Stockholm.

Om skolan

På Bergshamraskolan är delaktighet viktigt och vi har därför en organisation där mycket av ansvaret för arbetet ligger hos arbetslagen. Genom klassråd, elevråd och föräldraråd får elever och föräldrar inflytande över skolans arbete. Digitala verktyg är ett självklart inslag i undervisningen och vi har en dator till varje elev på högstadiet och god tillgång på lärplattor för elever i lägre stadier.

Biblioteket är en central mötesplats på skolan. Hit kan elever komma för att låna böcker eller för att få en lugn plats att studera på. Alla elever från förskoleklass och uppåt är välkomna till biblioteket för att låna böcker. Skolan har även ett gott samarbete med Solna kulturskola, som erbjuder bland annat streetdance, film, bild och media samt musik på skolan.
Läs mer på Solna Kulturskola

Trygghetsarbete

Bergshamraskolan har ett trygghetsteam samt ett fungerande antimobbingarbete, allt för att skapa trygga förhållanden för eleverna. Vi arbetar också aktivt med möten mellan yngre och äldre elever för att på det sättet ytterligare öka respekt och förståelse för varandra. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Fritids

Fritidshemsverksamhet erbjuds från klockan 06.30–18.00 för elever i förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. För årskurs 4-6 har vi fritidshem på Q-lan.

Informationsträffar inför skolvalet 2022-2023

Informationsträffar kommunal skola

Tabell över informationsträffar i kommunal skola

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Ekensbergsskolan

Matsalen

3 maj

17.30-18.30

Granbackaskolan

Matsalen

3 maj

18.30-19.00

Råsunda skola

Matsalen

3 maj

18.00-18.30

Skytteholmsskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-19.00

Tallbackaskolan

Förskoleklassens lokaler

3 maj

18.00-18.30

Ulriksdalsskolan

Ljushallen

3 maj

18.00-19.00

Parkskolan

Matsalen

4 maj

17.30-18.30

Bergshamraskolan

Aulan

5 maj

18.00-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Fritidsklubb och tonårsverksamhet Q-lan Visa Dölj

Q-lans fritidsgård ligger i Bergshamraskolan. På eftermiddagarna bedrivs fritidsklubbsverksamhet för årskurs 4–5 och på kvällarna är fritidsgården öppen för årskurs 7 upp till 19 år.

Fritidsklubben

På fritidsklubben har vi tillgång till gymnastiksalar och danslokal, vi har också ett skapande rum som är öppen varje dag. Vi har tillgång till pingis och ute pitch. Vi har ett lugnt rum som man kan ta det lugnt i, vi har tillgång till tv-spel och även sällskapsspel. Ibland gör vi en del utflykter med barnen.

Fritidsgården

Som tonåring har man tillgång till träningslokalen redan från kl. 13.00. På kvällarna finns tillgång till gymnastiksalar, dans- och träningslokaler, replokal, DJ-utrustning, skapande, pingis, biljard och mycket annat. Q-lan arbetar aktivt med ungdomsinflytande och har bra samarbeten med andra fritidsgårdar och verksamheter.

Kontaktinformation

Bergshamraskolan

bergshamraskolan@solna.se
08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Rektor

Conny Lindberg
conny.lindberg@solna.se

Biträdande rektor

Åk F-6 och åk 9 samt studio åk 1-3 och studio åk 4-6
Camilla Lundberg
camilla.lundberg@solna.se

Biträdande rektor

Fritidshem åk F-6
Ronny Axberg
ronny.axberg@solna.se

Fler kontaktuppgifter


Karta

Senast uppdaterad