Om Solnas grundskolor

Barn räcker upp handen i klassrum.

I Solna finns det åtta kommunala grundskolor med cirka 4 000 elever. Här hittar du som vårdnadshavare statistik över Solna stads skolor och information om hur verksamheten fungerar.

Solna stads grundskolor ligger strategiskt placerade i de tre områdena norra, centrala och södra Solna. Varje område har en kommunal grundskola med plats för elever från förskoleklass till årskurs 9: Ulriksdalsskolan i norra Solna, Råsunda skola i centrala Solna och Tallbackaskolan i södra Solna. Utöver det finns det en grundsärskola i Skytteholm, fristående skolor samt minst en kommunal F-3- eller F-6-skola i varje område:

 • Bergshamraskolan, en F-6-skola i Bergshamra, norra Solna.
 • Parkskolan, en F-3-skola i Hagalund, centrala Solna.
 • Ekensbergsskolan, en F-6-skola i Råsunda, centrala Solna.
 • Skytteholmsskolan, en F-3-skola i Skytteholm, centrala Solna.
 • Granbackaskolan, en F-3-skola i Huvudsta, södra Solna.

Syftet med denna planering är att elever ska ha möjlighet till en fullständig skolgång i det område där de bor. Två nya kommunala skolor planeras i Solna, en skola för årkurs F-9 i Huvudsta och en skola för årskurs F-3 i Järvastaden.

Vision för Solna stads skolor

Vår vision är att skapa skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Vi tror att trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. Alla ska känna sig trygga, sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar vi skolor där alla barn och elever ska kunna lyckas tillägna sig nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår målsättning är att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet.

En film om Solnas skolor

Solnas skolor i siffror

50 procent av Solnas elever går i en kommunal skola.

Tårtdiagram över andel i fristående skola, 46 procent.

46 procent av Solnas elever går i en fristående skola i Solna eller en annan kommun.

4 procent av Solnas elever går i en kommunal skola i en annan kommun.

Pictogram 24 barn.

24 elever per klass

I Solna stads egna skolor går det i genomsnitt 24 elever i varje klass. Varje skola har beredskap för upp till 30 elever per klass.

Lärarbehörighet

85 procent av lärarna i Solnas skolor har en pedagogisk högskoleexamen.

Meritvärde

Läsåret 2020/2021 var det genomsnittliga meritvärdet 238,9.
Läsåret 2017/2018 låg meritvärdet på 230,2.

Hitta grundskola i Solna Visa Dölj

Information om grundskolorna i Solna finns på sidan Hitta grundskola Länk till annan webbplats..

Klassrum och byggnader Visa Dölj

Solnas grundskolor ska ha trygga, säkra och fräscha lokaler att vistas i. De senaste åren har omfattande arbeten gjorts på flera av stadens skolor, med fokus på att skapa moderna, fräscha och trygga skolmiljöer som stödjer lärandet.

 • Ulriksdalsskolan har öppnat i nybyggda lokaler i norra Solna.
 • Två nya skolor byggs i Solna - En F-3-skola i Järvastaden och en F-9-skola i Huvudsta, som kommer att ersätta Tallbackaskolan.
 • Råsunda skola i centrala Solna har rustats upp med nya klassrum, grupprum och utrustning till skolgården.
 • Ekensbergsskolan har renoverats och fått ny utrustning till skolgården.
 • Parkskolan har fått en fullständig renovering av lokalerna.
 • Skytteholmsskolan har renoverats och fått bättre belysning.

Solna stad investerar varje år 110 miljoner kronor i upprustning av stadens fastigheter med inriktning på framför allt skolor och förskolor. Därutöver har staden genom att använda överskotten från tidigare år byggt upp en skolupprustningsfond, som används för att förstärka upprustningen av stadens skollokaler. Fonden består just nu av totalt 525 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas till ytterligare upprustning av Råsunda skola och Ekensbergsskolan.

Trygghet och studiero Visa Dölj

Elever i Solnas skolor ska känna sig trygga, säkra och ha en lugn miljö att vistas och studera i. Varje skola i Solna har också en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen genomsyrar skolornas verksamhet, från utbildning till regler och rutiner. Varje elev, medarbetare och vårdnadshavare inkluderas i arbetet för att förhindra kränkande behandling och diskriminering.

Nedan följer några exempel på vad Solna stad gör för att elever ska känna trygghet och få studiero i skolan.

 • Samarbete med Friends som innebär att alla elever deltar i en trygghetsundersökning och utifrån resultatet identifieras utvecklingsområden för varje skola.
 • Varje skola arbetar kontinuerligt med sitt värdegrundsarbete för att främja en trygg och god studiemiljö för alla elever.
 • Trygghetsvandringar till och från skolan. Här får elevrepresentanter promenera de rekommenderade gång- och cykelvägarna och peka ut sådant som eventuellt behöver åtgärdas för att sträckan till skolan ska kännas mer trygg.
 • Cykelskola för förskoleklasselever. Elever i förskoleklass får möjlighet att lära sig cykla och få undervisning i trafikvett och lära sig om trafikmiljön runt skolan.
 • Rastverksamheter för ökad studiero. På stadens skolor anordnas särskilda aktiviteter på rasterna för att bidra till mer struktur och minskade konflikter, i syfte att öka tryggheten och studieron.

Förskoleklass Visa Dölj

Alla Solna stads skolor har en eller flera förskoleklasser, där elever börjar det år de fyller sex år. Förskoleklass utgör länken mellan förskolan och grundskolan. I början av varje år ska vårdnadshavare vars barn fyller sex år ansöka om förskoleklass. När det börjar närma sig perioden för att ansöka om plats i förskoleklass för ditt barn kan du gå in på solna.se och hitta information om hur ansökan går till.

Fritidshem Visa Dölj

Elever i förskoleklass till och med årskurs 6 har möjlighet att skrivas in i fritidshem, som finns på varje skola. Fritidshem håller öppet före och efter skoldagen samt under studie- och lovdagar, från klockan 06.30-18.00.

Målet med fritidshem är att stimulera elevernas utveckling och lärande, men också att erbjuda en meningsfull och rolig fritid. På fritidshemmen får eleverna göra allt från att spela brädspel, spela sportturneringar eller bara umgås i lugn och ro.

Vårdnadshavare betalar en avgift för fritidshem varje månad. Avgiften som betalas in beror på vårdnadshavares inkomstnivå, med en maxtaxa på 1 048 kronor i månaden.

Grundsärskola Visa Dölj

Alla barn har inte möjlighet att nå upp till de kunskapsmål som finns för grundskolan. Därför finns Solna grundsärskola, där barnen får arbeta och utvecklas från sina individuella förutsättningar. Solna grundsärskola ligger i Skytteholmsskolans lokaler och har egna lärare och en egen rektor. Om du tror att ditt barn behöver gå i grundsärskolan ska du prata med rektor på ditt barns förskola eller skola.

Här kan du läsa mer om Solna grundsärskola.

Modersmål och minoritetsspråk Visa Dölj

Alla elever i årskurs 1-9 på Solnas kommunala skolor som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning. Om en elev talar ett av de nationella minoritetsspråken - finska, jiddisch, meänkeili, romani chib eller samiska - erbjuds även undervisning i det språket inom ramen för modersmålsundervisning.

Här hittar du mer information om modersmål och minoritetsspråk i skolan.

Elevhälsa Visa Dölj

I alla Solna stads skolor finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Varje skola har också ett elevhälsoteam som samverkar tillsammans med lärare och personal för elevernas hälsa.

Under 2021 påbörjade Solna stad arbetet med en ny handlingsplan för att främja den psykiska hälsan hos Solnas elever.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Solnas skolor.

Kök och mat Visa Dölj

Solna stad har fyra skolkök där maten för alla stadens grundskolor tillagas. Köken finns på Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan, och i Råsunda skolas två huvudbyggnader. Stadens matleverantör heter Sodexo.

Menyn i grundskolan omfattar lunch samt mellanmål för elever som är inskrivna på fritidshem. Lunchen består av två rätter, där en rätt alltid är vegetarisk. Dessutom serveras salladsbuffé, knäckebröd med tillbehör samt vatten eller mellanmjölk.

Solna stad ställer höga krav på matens hållbarhet. Tillsammans med Sodexo arbetar staden för att minska matsvinnet, till exempel genom att uppmana elever att ta flera men mindre portioner så att ingen mat lämnas på tallriken. 30 procent av den mat som köps in ska vara miljömärkt, till exempel som KRAV eller ekologisk.

Här kan du läsa mer om skolmaten i Solna.

Senast uppdaterad