---
Kommunal, F-3
Visa karta

Järvastadens skola

Järvastadens skola är Solna stads nyaste grundskola och öppnar höstterminen 2024. Skolan ligger mitt i den växande stadsdelen Järvastaden.

Järvastadens skola erbjuder nybyggda lokaler för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 3. Skolan planeras för två klasser per årskurs. Förutom klassrum har skolan till exempel musik- och rörelserum, kök med matsal och rum för fritidshemmets verksamhet.

Skolan har skolgård i direkt anslutning till en park vilket skapar goda möjligheter till fysisk aktivitet. Skolgården byggs med lekpark, plats för spontanlek och vistelseytor.

Byggnaden är i tre våningar och byggs enligt miljöklassningen Svanen. På taket finns solceller.

Höstterminen 2024

Järvastadens skola ingår bland de skolor som tar emot elever till förskoleklass med start höstterminen 2024.

Kontaktinformation

Järvastadens skola

Kontaktinformation kommer inför höstterminen 2024.

Karta

Senast uppdaterad