Fritidshem

Före och efter skoldagen samt på studiedagar och lov kan ditt barn vara på fritidshem. Fritidshemmet är öppet för barn från förskoleklass till och med årskurs 6, eller till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år. Platsen avslutas då den 30 juni. Du kan även välja fritidshemsverksamhet i pedagogisk omsorg.

Fritidshemsverksamheten sker i anslutning till skoldagens början och slut samt på studiedagar och lov. Målet är att undervisningen i fritidshemmet dels ska stimulera elevernas utveckling och lärande och dels erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Öppettider

Fritidshemmen erbjuder verksamhet vardagar hela året kl. 06.30-18.00. Verksamheterna är stängda under röda dagar samt på jul-, nyårs- och midsommarafton.

Ansökan

Ansökan till fritidshem görs i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du av någon anledning inte kan ansöka via e-tjänsten kan du vända dig till stadens kontaktcenter för att få hjälp med ansökan.

Förskoleklass

Du kan välja att ansöka till fritidshem när du ansöker till förskoleklass i e-tjänsten Förskola & skola.

Pedagogisk omsorg

Om ni önskar plats i pedagogisk omsorg istället för i den fritidsverksamhet skolan erbjuder kontaktar ni dagbarnvårdaren.

Fristående skolor

Fristående skolor har ofta fritidshem knutna till skolorna. Kontakta respektive skola för mer information.

Avgift

Fritidshem har en månadsavgift. Den regleras beroende på hushållets inkomst och antal barn som går på fritidshem, förskola eller pedagogisk omsorg. Avgiften följer reglerna för maxtaxa.

Du kan läsa mer om avgifter för fritidshem och maxtaxa på solna.se.

Uppsägning

  • Uppsägning av fritidshemsplats görs i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller såväl fristående som kommunala fritidshem inom och utom Solna. Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du vända dig till stadens kontaktcenter för att få hjälp med uppsägningen.
  • Uppsägningstid är 1 månad från det datum uppsägningen inkommit i e-tjänsten.
  • Platsen kan utnyttjas till önskad sista närvarodag.
  • Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. En avgift debiteras då retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande. Avgiftsnivån för mellanperioden blir densamma som den senast gällande.
  • Vid utflyttning från kommunen och byte av skola byter du fritidshem samtidigt. Tänk på att säga upp fritidshemsplatsen innan ni flyttar. Om du går kvar i din skola i Solna kommun behåller du din fritidshemsplats.
  • Vid övergång till annat kommunalt fritidshem i Solna behöver du inte göra någon uppsägning.
  • Uppsägning från fritidshemmet efter avslutad årskurs 6, eller från det år ditt barn fyller 13 år, gör kommunen automatiskt. Platsen avslutas den 30 juni.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad