Säga upp förskole­plats eller byta förskola

Om du inte längre vill ha en plats i förskolan eller pedagogisk omsorg ska du säga upp din plats. Uppsägningstiden är en månad oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet.

Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte. Du säger upp barnets plats i e-tjänsten Förskola & skola under Avsluta placering. Uppsägningsdatum räknas från den dag uppsägningen registrerats i e-tjänsten Förskola & skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ångrar att du tackat ja till en erbjuden plats och meddelar detta innan angivet placeringsdatum gäller ingen uppsägningstid.

Om du flyttar från Solna Visa Dölj

Om du flyttar från Solna får du som längst behålla förskoleplatsen under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Kommunen du flyttar till ska ha gett sitt godkännande till att du behåller platsen och också godkänna ersättning till Solna stad eller den fristående verksamheten för platsen. Du betalar då avgiften för förskoleplatsen till barnets nya hemkommun.

Säger du inte upp platsen kommer den att avslutas automatiskt samma datum som ditt nya folkbokföringsdatum.

Om du står i kö till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Solna, men flyttar till en annan kommun, stryks barnets plats i kön när Solna stad får besked från Skatteverket om ändrad folkbokföring för barnet.

Från förskola till förskoleklass Visa Dölj

Solna stad avslutar placering på förskolan per den 31 juli för barn som ska börja förskoleklass. Har du valt fritids så blir barnet inskriven i verksamheten från den 1 augusti.

Vill du säga upp placeringen på förskolan tidigare gör du det senast en månad i förväg via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats..

Om ny placering önskas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom fyra månader beräknat från den senaste placeringens sista närvarodag, bedöms placeringen som om den har fortgått hela perioden. I ett sådant fall debiteras avgiften retroaktivt för de månader som barnet inte har använt platsen. Avgiften för perioden blir densamma som den senast gällande.

Om du vill byta förskola Visa Dölj

Om du vill stå i kö för byte till en annan förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ditt barn blir erbjuden en plats enligt turordningen. Eftersom du redan har en plats i Solna stad har du inget garanterat datum för när du får en ny plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Vid byte av kommunal eller fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna behöver ingen uppsägning göras.

Om ny placering önskas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom fyra månader beräknat från den senaste placeringens sista närvarodag enligt uppsägningen till förvaltningen, bedöms placeringen som om den har fortgått hela perioden. I ett sådant fall debiteras avgiften retroaktivt för de månader som barnet inte har använt platsen. Avgiften för perioden blir densamma som den senast gällande.

Uppsägning från Solna stad Visa Dölj

Om ditt barn är borta från förskolan eller pedagogisk omsorg får barnet behålla platsen i högst två månader. Därefter har Solna stad eller huvudmannen rätt att säga upp platsen.

Solna stad har också rätt att säga upp platsen om du har obetalda räkningar, om inte särskilda skäl föreligger.

Uppsägningstiden är en månad från Solnas stads sida och ska meddelas skriftligen till vårdnadshavaren.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad