Olika former av verksamheter

I Solna stad erbjuds olika verksamheter för barn i förskoleålder; kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg. Det finns även allmän förskola, flerfamiljssystem, öppen förskola och omsorg på kvällar, nätter och helger.

Förskola

Barn i åldern 1–5 år kan gå i förskola. Förskolan ska arbeta med omsorg, fostran och lärande utifrån läroplanen för förskolan. I Solna finns det kommunala förskolor som drivs av Solna stad och fristående förskolor. De fristående förskolorna har en annan ansvarig huvudman, ofta ett företag eller ett föräldrakooperativ. Alla förskolors pedagogiska arbete leds av en förskolechef eller rektor.

Läs mer om förskola på finska

Hitta förskola i Solna stad

Allmän förskola

Alla barn mellan 3–5 år har rätt till 525 timmars avgiftsfria förskola per år. För barn som går hel- eller deltid på förskola justeras detta på avgiften, se Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Den som endast önskar max 525 timmar per år i förskolan (vilket motsvarar max 15 timmar per vecka) kan göra en anmälan om Allmän förskola. 

Verksamheten är en integrerad del av förskolan och följer skolans läsårstider men erbjuder inte omsorg under höstlov, jullov, sportlov, påsklov eller sommarlov. Respektive rektor beslutar om vilka tider som allmän förskola erbjuds på förskolan. Kontakta förskolans rektor om du vill veta vilka tider allmän förskola erbjuds.

Anmäl via blankett Anmälan till allmän förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns i självserviceportalen.

Förskola för alla barn – uppsökande verksamhet från 2023

Enligt en ny lag ska alla barn i åldern 3–5 år aktivt erbjudas allmän förskola, det vill säga avgiftsfri förskola upp till 15 timmar per vecka, se ovan. I uppdraget ingår också att informera vårdnadshavare om att barnet har rätt till förskola och berätta om den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Solna stad skickar under våren 2023 erbjudande om allmän förskola till alla barn som under under året fyller 3–5 år och inte är inskrivna i förskolan. Start i allmän förskola erbjuds från höstterminen 2023.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem eller dagmamma) vänder sig oftast till barn mellan 1–5 år och är barnomsorg i hemmiljö där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheterna och den pedagogiska verksamheten ska ge omvårdnad, fostran och goda möjligheter till lärande.

Hitta pedagogisk omsorg i Solna

Flerfamiljssystem

Flerfamiljssystem innebär att flera familjer delar på omsorgen för varandras barn. Denna tillsynsform kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad