Kö- och plats­erbjudande

Ditt barn erbjuds en plats i en förskola eller pedagogisk omsorg utifrån sin plats i kön, turordningsregler och platsgaranti.

Plats i kön

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit. Men barnets plats i kön påverkas också av turordningsreglerna.

Turordningsregler

Fördelningen av platser till förskola och pedagogisk omsorg sker enligt följande turordning:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling.
  2. Barn med syskon som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sin stadsdel, som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel.
  4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
  5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande.
  6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel som vill byta.

När två barn har samma ködatum inom samma kategori i turordningen har det äldsta barnet förtur framför det yngre.

Platsgaranti

Enligt lag ska kommuner erbjuda plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det att vårdnadshavare har ställt sitt barn i kö. Det innebär att om ditt barn behöver en plats i förskolan i januari, behöver du ställa dig i kö senast i september.

I vissa delar av Solna stad kan det vara längre kö än i andra. Det kan därför vara svårt att få plats på önskad förskola. Då kan garantierbjudandet bli till en annan kommunal förskola än den du har önskat. Om du tackar nej till en garantiplats är det bra att veta att platsgarantin inte längre gäller. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattas inte av fyra månaders platsgaranti. Står du endast i kö till fristående förskolor får du alltså vänta tills det blir en ledig plats och det är din tur enligt kön.

Ändring av val eller startdatum

Om du står i kön men vill ändra startdatum för ditt barn eller ändra dina val av förskolor och/eller pedagogisk omsorg måste du göra en ny ansökan. Om du ändrar startdatum och rangordning på befintlig ansökan behåller du ditt ködatum.

Lägger du till en kommunal förskola behåller du samma ködatum förutsatt att du har en kommunal förskola i kön sedan tidigare. Lägger du till en fristående förskola får den ett nytt ködatum, men du behåller samma ködatum för de förskolor du önskat tidigare.

Observera att din nya ansökan helt ersätter den tidigare. Om du vill behålla tidigare alternativ måste du ta med dessa i din nya ansökan.

Tacka ja eller nej

Du får erbjudande om plats via e-post och/eller sms. Erbjudandet registreras även i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du måste svara på erbjudandet inom fem vardagar från den dag du mottagit det. Finns två vårdnadshavare måste båda svara på erbjudandet inom svarstiden. Väljer du att inte svara innebär det att du tackar nej till platsen.

När du tackar ja till en plats förlorar du din plats i kön till övriga alternativ. Om du vill stå i kö för byte till en annan förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan.

Tackar du nej till erbjuden placering på en kommunal förskola är platsgarantin förbrukad och du kommer inte att erbjudas någon annan placering förrän det finns plats på någon av de förskolor som ditt barn står kvar i kön till.

Efter tre avböjda erbjudanden till kommunal eller fristående förskola förlorar barnet sin plats i kön.

Om ditt barn står i kö för byte och du blir erbjuden en plats på det högst rangordnade alternativet och tackar nej, förlorar du köplatsen till samtliga förskolor eller pedagogisk omsorg i kön.

Om du flyttar till Solna

Du kan ställa ditt barn i kö till förskolan i Solna stad redan innan du har flyttat till Solna. Då behöver du kunna visa ett köpe- eller hyreskontrakt för din blivande bostad i Solna. Barnet ska vara folkbokfört i Solna när placeringen startar. Folkbokföringen ska vara registrerad hos Skatteverket.

Ansöka om tillgång till e-tjänsten

När du har ett köpe- eller hyreskontrakt på ett boende i Solna skickar du en kopia till barn- och utbildningsförvaltningen, placering@solna.se. Bifoga personnummer och kontaktuppgifter på alla i hushållet samt en e-postadress.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad