Gunnarbovägen 98, 170 62 Solna
Kommunal
Visa karta

Ringens förskola

Hösten 2021 flyttade Ringens förskola till helt nya lokaler på Gunnarbovägen. I samma byggnad ligger den kommunala förskolan Igelbäcken. Förskolorna drivs som separata verksamheter med varsitt våningsplan i byggnaden och varsin gård. Förskolan ligger i Järvastaden med närheten till naturen, Överjärva gård, Naturskolan och Mulle Meck-parken.

Om oss

På Ringens förskola finns det fem avdelningar. Avdelningarna för de yngre barnen består av 11 barn och två pedagoger. Avdelningarna för de äldre har 20 barn och tre pedagoger.

Vi arbetar medvetet med att barn såväl som vuxna ska känna sig välkomna, bekräftade och trygga. Vi strävar efter att vistelsen på förskolan ska ha en miljö där alla respekterar och samspelar med varandra. Kunskap, engagemang och lek strävas efter att utvecklas och främjas. Vi erbjuder inne- och utemiljö som utmanar, väcker nyfikenhet och stimulerar barnets enskilda behov och intressen. Vi tar tillvara på barns idéer, tankar och erfarenhet och planerar verksamheten utifrån dessa.

Förskolan arbetar med ett mindre barnantal i barngrupperna och utformar sin organisation med grupper inom gruppen och tvärgrupper.

  • Barngrupperna delas i princip dagligen in i mindre grupper, till exempel under vilan, maten, tematiskt, samlingar, hallen, utflykter, skapande och rytmik/rörelse.
  • Grupperna är uppdelade utifrån ålder eller intresse beroende på aktivitet och syfte med undervisningen.
  • Barnens fysiska lärmiljö är uppbyggd med rum i rummen och material finns tillgängligt för barnen.

Alla pedagoger har genomgått utbildning i Läslyftet och ABC - Alla barn i centrum. Läslyftet är en satsning av Skolverket för att stärka pedagogerna i deras arbete kring böcker, läsning och läsmiljö. Genom ABC-utbildningen har pedagogerna fått ytterligare kunskap om värdegrundsarbete och förhållningssätt.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med biträdande rektor eller rektor. Ta kontakt genom att skicka ett mejl.

Kontaktinformation

Ringens förskola

forskoleomrade1@solna.se
08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

Biträdande rektor

Caroline Ekman
caroline.ekman@solna.se

Barngrupper

Röd
072-583 39 77

Blå
072-583 39 78

Gul
072-583 39 80

Grön
072-583 39 81

Lila
072-583 39 79

Karta

Senast uppdaterad