Igelbäckens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Gunnarbovägen 98, 170 62 Solna
Kommunal
Visa karta

Igelbäckens förskola

Vi är en förskola i Järvastaden med närheten till naturen, Överjärva gård, Naturskolan och Mulle Meck-parken. Vi arbetar medvetet med att barn såväl som vuxna ska känna sig välkomna, bekräftade och trygga. Vår förskola har fem avdelningar. Hösten 2021 flyttade den kommunala förskolan Ringen till nya lokaler i form av en vånings­påbyggnad på förskolan Igelbäcken. Båda förskolorna fortsätter som egna verksamheter med varsitt våningsplan i byggnaden och varsin gård.

Om oss

På avdelningarna för yndre barn finns 11 barn och två pedagoger. På avdelningarna för de äldre barnen finns 20 barn och tre pedagoger.

Vi strävar efter att vår förskola ska ha en miljö där alla respekterar och samspelar med varandra. Kunskap, engagemang och lek strävas efter att utvecklas och främjas. Vi erbjuder inne- och utemiljö som utmanar, väcker nyfikenhet och stimulerar barnets enskilda behov och intressen. Vi tar tillvara på barns idéer, tankar och erfarenhet och planerar verksamheten utifrån dessa.

Förskolan arbetar med ett mindre barnantal i barngrupperna och utformar sin organisation med grupper inom gruppen och tvärgrupper.

  • Barngrupperna delas i princip dagligen in i mindre grupper, till exempel under vilan, maten, tematiskt, samlingar, hallen, utflykter, skapande samt rytmik och rörelse.
  • Grupperna är uppdelade utifrån ålder eller intresse beroende på aktivitet och syfte med undervisningen.

Alla pedagoger har genomgått utbildning i Läslyftet och ABC - Alla barn i centrum. Läslyftet är en satsning av Skolverket för att stärka pedagogerna i deras arbete kring böcker, läsning och läsmiljö. Genom utbildningen har pedagogerna fått ytterligare kunskap om värdegrundsarbete och förhållningssätt.

På Igelbäckens förskola har vi Grön Flagg, det svenska namnet på Eco-Schools. Det är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med biträdande rektor eller rektor. Ta kontakt genom att skicka ett mejl.

Kontaktinformation

Igelbäckens förskola

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

Biträdande rektor

Caroline Ekman
caroline.ekman@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Ängsklockan
072-583 12 43

Gullvivan
072-583 12 41

Prästkragen
072-583 12 42

Solvändan
072-583 12 44

Blåklint
072-583 12 45

Karta

Senast uppdaterad