Dungens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Ankdammsgatan 44, 171 67 Solna
Kommunal
Visa karta

Dungens förskola

Dungens förskola ligger på Skytteholmsfältet och nära kommunikationer så som bussar, t-bana och tvärbana. Dungen består av fyra avdelningar och har en stor, härlig grönskande gård som ger barnen goda möjligheter till att utforska, leka och träna sina färdigheter. Vi har egen kock och kök.

Om oss

Dungens förskola är en av nio förskolor i förskoleområde 4.

Vårt mål är att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ett utforskande arbetssätt, nyfikenhet och lust att leka ligger till grund för vår utbildning. Förskolan sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling, tack vare det sociala samspelet och möjligheten att utforska sin omvärld. Förskolan lägger stor vikt vid att samarbeta kring barnens läroprocesser och att ge barnen utmaningar och stöd utifrån personliga förutsättningar. Barngrupperna delas in i mindre grupper under stora delar av dagen.

Många av förskolans pedagoger är utbildade i Alla Barn i Centrum. De arbetar också språkutvecklande med hjälp av sagor, högläsning och spontana samtal. TAKK, tecken som stöd och bildstöd är en viktig del i pedagogiken för att gynna alla barns språkutveckling. Vi använder också digitala verktyg som lärplattor och pedagogiska appar i undervisningen. Pedagogerna på förskolan arbetar efter tesen att alla barn är samtliga pedagogers ansvar både inne och ute, vilket skapar trygghet, vi-känsla och goda förutsättningar för gott samarbete.

För oss är hållbar utveckling ett prioriterat område där förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö såväl i den pedagogiska verksamheten som i köken.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar mellan förskolorna. Förskollärare samlas och driver pedagogisk utveckling tillsammans, reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning, i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 7 mars och 4 april visar vi förskolan Dungen för vårdnadshavare som vill veta mer inför val av förskola. Visningen startar klockan 09.30. Föranmälan sker till biträdande rektor. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Dungens förskola

forskoleomrade4@solna.se
08-746 10 00

Rektor

Kristina Jönsson
kristina.jonsson@solna.se

Biträdande rektor

Sofie Gunnarsson
sofie.gunnarsson@solna.se

Barngrupper

Smörblomman
0725-831345

Gullvivan
0725-831347

Blåsippan
0725-831348

Vitsippan
0725-831346

Karta

Senast uppdaterad